Bannernguoitroly
B1n

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu chuyên biệt của từng khách hàng

Là lĩnh vực khó nhất trong công tác kế toán, kế toán sản xuất – xây dựng không chỉ phải thực hiện việc quản lý hồ sơ, chứng từ, sổ sách,… hạch toán những nghiệp vụ cơ bản mà còn phải thực hiện việc quản lý kế toán theo các sản phẩm, công trình, bóc tách vật tư,… Chúng tôi hiểu rõ từng bước trong quy trình hạch toán sản xuất – xây dựng, tránh gặp phải những sai sót không mong muốn.

Phí dịch vụ tương xứng dịch vụ nhận được

  • Chú trọng vào hoạt động thực tế của công ty và từng sản phẩm, công trình cụ thể
  • Phân tích các yếu tố riêng biệt cần chú ý khi hạch toán: giúp các doanh chủ hiểu rõ các yếu tố chi phí, hiểu đúng và đầy đủ theo quy định liên quan
  • Tư vấn các loại hồ sơ, chứng từ cần thiết, các yếu tố đầu vào,… ngay từ khi bắt đầu
Báo giá Xem thêm

Giảm thiểu rủi ro và đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất

Chúng tôi đã tư vấn cho rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài về cấu trúc thuế hiệu quả cho các khoản đầu tư của họ. Kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng cân nhắc tất cả các lựa chọn và thiết lập cấu trúc doanh nghiệp thỏa mãn yêu cầu hiệu quả của hoạt động và thuế

Thiết kế riêng biệt cho từng doanh nghiệp

  • Am hiểu thấu đáo về hoạt động kinh doanh của khách hàng
  • Hướng dẫn doanh nghiệp cách thức và đảm bảo việc thực thi hiệu quả, tạo nền tảng cho các lợi ích và giảm thiểu rủi ro trong tương lai
  • Giải trình cấu trúc về thuế đối với yêu cầu của cơ quan thuế
Báo giá Xem thêm

Giao dịch liên kết là gì? Lưu ý khi thanh tra, kiểm tra về Thuế

Theo Khoản 3, Điều 4, Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì Giao dịch liên kết (GDLK) được định nghĩa: “Giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm:

Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.”

Lưu ý khi thanh tra, kiểm tra về Thuế về Giao dịch liên kết

  • Nếu Doanh nghiệp có GDLK, ATAX thực hiện kê khai các mẫu theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP và nộp kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN
  • Lập hồ sơ xác định giá trong giao dịch liên kết và giải trình chi tiết việc lập, cơ sở lập khi kết thúc kỳ báo cáo tài chính
  • Tư vấn các trường hợp được miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết
Báo giá Xem thêm

Tại sao khách hàng chọn chúng tôi ?
Hàng ngàn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Còn bạn thì sao?

HỖ TRỢ – ĐỒNG HÀNH – PHÁT TRIỂN
Trải Nghiệm Cùng Chúng Tôi Ngay !