Các khoản thu nhập, phụ cấp tính và không tính đóng bhxh năm 2020

các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

 • Tiền lương
 • Phụ cấp chức vụ, chức danh
 • Phụ cấp trách nhiệm
 • Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
 • Phụ cấp thâm niên
 • Phụ cấp khu vực
 • Phụ cấp lưu động
 • Phụ cấp thu hút
 • Các phụ cấp có tính chất tương tự
 • Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thoả thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

các khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

 • Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động 2012
 • Tiền thưởng sáng kiến
 • Tiền ăn giữa ca
 • Khoản hỗ trợ xăng xe
 • Khoản hỗ trợ điện thoại
 • Khoản hỗ trợ đi lại
 • Khoản hỗ trợ tiền nhà ở
 • Khoản hỗ trợ tiền giữ trẻ
 • Khoản hỗ trợ nuôi con nhỏ
 • Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết
 • Hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn
 • Hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động
 • Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động
 • Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp
 • Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP

Các khoản thu nhập, phụ cấp tính và không tínhC đóng BHXH năm 2020

Chúc doanh nghiệp thực hiện thành công công tác tính đóng BHXH năm 2020 – Tuân thủ luật BHXH!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *