Công việc kế toán doanh nghiệp cần làm đầu năm 2020

Công việc kế toán cần làm đầu năm 2020 bao gồm:

1. Nộp tiền và hạch toán chi phí Lệ phí môn bài đầu năm:

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định:

Thời hạn nộp Tiền lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm (Tức là ngày 30/1/2020)

Đối với doanh nghiệp mới thành lập:

– Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

– Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

Như vậy:

– DN chỉ cần Nộp Tờ khai lệ phí môn bài 1 lần khi mới ra hoạt động kinh doanh.

– Sang năm sau Chỉ cần nộp Tiền lệ phí môn bài, không cần phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài. Trường hợp có thay đổi vốn điều lệ cũng không cần phải nộp)

○ Hạch toán chi phí Lệ phí môn bài phải nộp trong năm:

Nợ TK 6425 – (Nếu theo Thông tư 200)

Nợ TK 6422 – (Nếu theo Thông tư 133)

Có TK 3338 – Các loại thuế khác

○ Khi nộp tiền thuế Môn bài (dựa vào giấy nộp tiền vào ngân sách):

Nợ TK 3338

Có TK 1111 (Nếu nộp bằng tiền mặt)

Có TK 1121 (Nếu nộp bằng chuyển khoản)

 

2. Chuyển số dư năm trước sang đầu năm (Khi mở sổ sách)

Chuyển số dư đầu kỳ vào “Bảng cân đối phát sinh” cụ thể, kế toán doanh nghiệp nhập vào số dư đầu kỳ các tài khoản: 152, 156, 142, 242 …

 

3. Các tờ khai, báo cáo thuế cần nộp đầu năm

○ Thuế GTGT, TNCN:

– Nếu DN bạn kê khai theo tháng thì hạn nộp tờ khai là 20 hàng tháng (20/1/2020, 20/2…)

– Nếu DN bạn kê khai theo quý thì hạn nộp tờ khai là: Qúy 4/2019: 30/1/2020, Qúy 1/2020: 30/4, Qúy 2: 30/7 và Qúy 3: 30/10

○ Thuế TNDN:

– Thực hiện tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính (Không cần nộp tờ khai tạm tính quý) chậm nhất là Qúy 4/2019: 30/1/2020, Qúy 1/2020: 30/4, Qúy 2: 30/7 và Qúy 3: 30/10

○ Hóa đơn:

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý chậm nhất: Qúy 4/2019: 30/1/2020, Qúy 1/2020: 30/4, Qúy 2: 30/7 và Qúy 3: 30/10

– Nếu DN nộp báo cáo hóa đơn theo tháng thì chậm nhất là ngày 20 hàng tháng.

○ BCTC, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN:

– Tờ Khai quyết toán thuế và Báo cáo tài chính năm 2019: Chậm nhất là 31/03/2020 (90 ngày)

– Riêng BCTC ngoài việc nộp cho cơ quan thuế các bạn còn phải nộp cho các cơ quan sau: Cơ quan thống kê và Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Chú ý:

Thời hạn nộp các loại tờ khai trên cũng là thời hạn nộp Tiền thuế nếu phát sinh nhé.

5. Đăng ký lại thang bảng lương khi có sự thay đổi mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng

 

6. Đăng ký lại mức đóng bảo hiểm khi có sự thay đổi mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng

 

7. Báo cáo tình hình tham gia BHTN năm 2019

– Nơi nộp báo cáo: Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi DN đặt trụ sở.

– Hạn chót: 14/01/2020 (Khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP và Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *